Het belang van een goed kanaal voor jouw houtkachel

Houtkachels zijn de afgelopen jaren in Nederland steeds meer in trek geraakt. Volkomen begrijpelijk, want een houtkachel heeft tal van voordelen. Zo zijn deze kachels echte sfeermakers. Belangrijker nog is dat ze voor een hoop warmte in huis zorgen en razendsnel op temperatuur zijn. En dat is uiteraard vooral op gure herfstdagen en in de winter ideaal! Ben je van plan om zelf een houtkachel aan te schaffen, dan is een goed rookkanaal een belangrijk aandachtspunt. Maar wat is een goed rookkanaal? Wat zijn de belangrijkste kenmerken en de werking van een goed rookkanaal? En wat is het belang van een goed luchtkanaal voor jouw houtkachel en voor het binnenklimaat? 

houtkachel

De belangrijkste kenmerken & werking van rookkanalen voor houtkachels

Elke haard of kachel die door een installateur of zelf geplaatst wordt, beschikt over een kanaal om rookgassen af te voeren en verse lucht aan te zuigen. Het principe van een rookgasafvoer is eigenlijk heel simpel: lucht en ook rook beweegt altijd van een plek waar de druk hoger is naar een plaats met een lagere druk. Bij de afvoerbuis die uitkomt op een schoorsteen of dakdoorvoer is sprake van onderdruk, waardoor rooklucht via de buizen automatisch naar die plek trekt. Dit gaat dus in principe vanzelf, maar door te kiezen voor een mechanische ventilatie kan de afvoer nog verbeterd worden en ontstaat er een betere trek van de afvallucht. Over het algemeen is, naast een extra mechanische ventilator, een lange afvoer goed voor de trek. Als het rookkanaal langer is, is het verschil in druk groter en neemt de trek toe. Verder is een afvoerkanaal dat zo recht mogelijk is (en dus zo weinig mogelijk bochten en hoeken heeft), het beste voor een goede trek. Ten slotte is ook een hogere temperatuur bevorderlijk voor een goede trek. Hoe warmer de kachel, hoe beter deze trekt en hoe beter de rookgassen worden afgevoerd.

Veiligheid boven alles

De belangrijkste reden voor het aanleggen van een goed kanaal voor de afvoer van rookgassen, is natuurlijk de veiligheid. Als de rookgassen niet goed worden afgevoerd door een slechte trek, kan dat gevaarlijke situaties veroorzaken. Rookgas bestaat uit CO2-gassen, die bij hoge concentraties schadelijk en zelfs dodelijk kunnen zijn. Om deze reden is een veilig en goed afgesloten rookgaskanaal cruciaal. Bij houtkachels wordt er, voor een goede trek, daarom vrijwel altijd voor gekozen om de afvoer via dubbele buizen te regelen. Een buis die zorgt voor de afvoer van de rook en een gedeelte dat zorgt voor het aantrekken van verse lucht.

Een goed rookgaskanaal is goed voor de verbranding

Als een kanaal voor houtkachels goed wordt aangelegd, dan zorgt deze voor een betere trek. Dit betekent dat er sprake is van een efficiëntere verbranding van het hout. Een goede trek zorgt ervoor dat het brandhout of de pellets beter verbranden, wat zorgt voor een efficiënter energieverbruik. Hierdoor warmt de kachel beter op en wordt het sneller warm in de ruimte waar de kachel staat. Voordelig is ook dat het kachelkanaal bij een betere verbranding schoner blijft, omdat er minder roetresten in de buizen achterblijven. Dit zorgt voor minder roetafval, een hogere veiligheid en een betere luchtdoorstroming. Al met al zijn er dus tal van redenen om te zorgen dat je een kwalitatief goede rookafvoer in huis hebt. Niet zeker van of je dit zelf kan, laat dan de houtkachel installeren door een expert.