Het belang van filtermatten bij ventilatie

filter

In schakelkasten wordt vaak gebruik gemaakt van dakventilatoren. Om zulke ventilatoren goed te laten functioneren, zijn de filtermatten enorm belangrijk. Zij zorgen namelijk voor de juiste koeling van de schakelkast. Ook voor andere ventilatiesystemen spelen filtermatten een belangrijke rol bij de kwaliteit en nut van dat systeem. Ze houden de luchtkwaliteit op peil en zorgen ervoor dat het ventilatiesysteem optimaal blijft functioneren. Hieronder enkele tips voor het gebruik van filtermatten.

Goede luchtstroom

In een ventilatierooster zijn de filtermatten er ter bevordering van de aanzuiglucht van de dakventilator. Hierdoor wordt de luchtstroom voor de koeling van de schakelkast niet verstoord. Daarnaast beschermen zij ook het interieur van de schakelkast tegen het binnendringen van stof of bijvoorbeeld water.

Schakelkasten hebben het vaak zwaar te verduren

Dit laatste lijkt wat overtroffen, maar in een industriële omgeving hebben schakelkasten het vaak zwaar te verduren. Dit omdat vooral omdat water en stof  zonder de filtermatten de schakelkasten ernstig kunnen vervuilen, waardoor de luchtstroom ernstig belemmert kan worden. Hierdoor kan de ventilator niet voldoende zorgen voor verkoeling, met alle risico’s van dien.

Slimme, progressieve vezel opbouw

Normaal gesproken zijn filtermatten vervaardigd van PU-materiaal en dankzij steeds verdergaande technologie, zijn deze filters voorzien van een slimme, progressieve vezel opbouw. Dit betekent dat het vezelvlies aan de stof zijde een open structuur heeft om het stof en andere elementen op te vangen. Aan de schone luchtzijde daarentegen is er sprake van een gesloten structuur. Dankzij deze opbouw laten de filters wel een grote luchtstroom door, maar zorgen ze tegelijkertijd voor optimale bescherming. Hierdoor wordt het interieur van de schakelkast goed beschermt tegen stofophoping of het binnendringen van bijvoorbeeld spatwater.

Op tijd vervangen of schoonmaken

Filtermatten functioneren pas optimaal als deze niet vervuild zijn. Zorg dan ook dat deze op tijd worden vervangen, of schoongemaakt zodat ze kunnen blijven zorgen voor een luchttoevoer voor de koeling. Veel bedrijven maken hiervan een onderdeel van de vaste werkzaamheden onder de noemer ‚preventief onderhoud.’ Als je dan ook schakelkasten gaat aanschaffen, kijk dan altijd goed of de ventilatieroosters makkelijk bereikbaar zijn, zodat de filters makkelijk te verwisselen of schoon te maken zijn.

Belangrijk onderdeel

Het moge duidelijk zijn dat filtermatten een belangrijke component vormen in het efficiënt functioneren van de dakventilator. Tijdig wisselen en goed onderhoud is dan ook noodzakelijk om problemen met de koeling, of installatie, te voorkomen. Door deze uitgangspunten te hanteren kan het koelen van de componenten in een schakelkast geoptimaliseerd worden en kan ook nog eens een energiezuiniger warmteafvoer gerealiseerd worden. Elke situatie vraagt daarbij om specifieke aandacht.